Zimní semestr 2017/2018

Rozvrh: úterý 9:30 - 11:10, Trojanka, UNIX.

Zápočet se uděluje na základě

  • aktivní účasti (maximálně tři absence),
  • úspěšně splněného testu (přibližně v polovině semestru),
  • vypracování zápočtového projektu, který bude zadán během semestru.

Formální požadavky na zápočtový projekt:

  • Čitelný, okomentovaný, strukturovaný zdrojový kód.
  • Dodržovat PEP 8 - použijte např. pep8, flake8 nebo autopep8 pro kontrolu a úpravu.
  • Vygenerovaná dokumentace (včetně API pomocí autodoc) pomocí Sphinx.
  • Jednotkové testy (alespoň základní). Jednotkové testy postačí implementovat pro základní funkce projektu (projekt by měl být strukturovaný, bude tedy obsahovat nejednu funkci/metodu).
  • Výhodou je použití verzovacího systému (např. Mercurial).
  • Před prezentací poslat program emailem (případně sdílet pomocí Bitbucket, Github apod.).
  • Krátká prezentace (10 - 15 min) pro ostatní studenty. Účast je povinná na celou dobu prezentací, nikoli jen na vaši vlastní prezentaci.

Náměty na zápočtový projekt